Schaken in Corona-tijden.

door | maart 18, 2021

Toen we, een jaar geleden, noodgedwongen moesten ophouden met onze schaakontmoetingen, hadden we er geen flauw benul van dat het zo lang zou duren. Het is intussen al een gans jaar dat we mekaar niet meer in levende lijve gezien hebben, op enkele toevallige uitzonderingen na. Toch ging het leven verder, maar dan wel op een heel andere manier dan we gewoon waren. Er stierven mensen, er werden kinderen geboren. Ieder van ons heeft ongetwijfeld zijn verhalen, het ene al wat schrijnender dan het andere…

En toch bleven we schaken, noodgedwongen via internet. In het begin speelden we via Lichess op dinsdagavond snelschaaktornooien, maar die doofden op de duur uit. Daarna gingen we  andere oplossingen uittesten, met succes. Klik maar eens op “Lichess” op deze website en je vindt er alle gespeelde tornooien en de resultaten!

De laatste 2 tornooien zijn zopas geëindigd. Het 90 minuten-tornooi werd gewonnen door Jurgen, die alle partijen vanuit z’n winters schuiloord in Colombia speelde. Pierre werd verdiend tweede en Brenn eindige mooi op de derde plaats. Tegelijkertijd speelden we ook een blitz-tornooi: telkens 2 partijtjes van 5 minuten met 8 seconden extra per zet. In dit tornooi werden er maffe, heel verrassende partijen gespeeld, wat natuurlijk eigen is aan dit spelsysteem. Heel mooi schaken levert het dikwijls niet op, maar, als tegenhanger voor het 90 minuten-tornooi was het eigenlijk best leuk. Pieter haalde hier een indrukwekkende score: hij won ALLE (16!) partijen. Jurgen werd 2de en Brenn alweer 3de.

De spelers die aan een partij bezig zijn kunnen chatten, en achteraf ook de partij analyseren, al dan niet met behulp van de analyse van Lichess zelf. Tegelijkertijd kunnen volgers mekaar ook “ontmoeten” en vrijuit commentaar geven (zonder dat de spelers dat kunnen zien natuurlijk). Dit gaf regelmatig aanleiding tot leuke discussies, en ontboezemingen die niets met schaken te maken hadden …

De corona-cijfers gaan momenteel alweer de foute richting uit,  en het zal nog wel even wachten zijn tot iedereen de “magische prik” heeft kunnen krijgen.  Vermits we hebben kunnen vaststellen dat er bij een gedeelte van de leden een duidelijke behoefte is om op deze manier contact te houden en te kunnen blijven schaken, gaan we van start met 2 nieuwe tornooien. Gezien het succes van het 90-minuten-tornooi, dat heel vlot verlopen is, starten we dit terug op. Het verloop zal weer te volgen zijn op deze website bij “Lichess”. Parallel hiermee geven we ook de kans om deel te nemen aan een snelschaaktornooi. Hier zijn enorm veel mogelijkheden wat betreft de tijdsinstelling. Je kan niet iedereen zijn zin geven, er moet één lijn getrokken worden. We hebben ditmaal geopteerd voor een blitz-tornooi met 10 minuten per persoon, zonder extra toevoeging van tijd. Er is een mail gestuurd naar alle leden: het staat iedereen, die zin heeft, vrij om aan deze tornooien deel te nemen: ofwel de 90 min., ofwel de 10 min., ofwel de beide! Het 90 minuten-tornooi  verloopt volgens een vaste kalender, met een streefdoel van 1 partij per week. Het snelschaakgebeuren heeft geen vaste volgorde: iedereen kan afspraken maken en spelen wanneer het beide spelers het beste uitkomt. Het zou zelfs kunnen de 2 blitzpartijen te spelen na de 90 minuten: in de club gebeurt het immers ook dat er na een “serieuze” partij, als ontspanning nog wat geblitzt wordt.

Het bestuur volgt de corona-maatregelen op de voet. Als het weer mogelijk wordt om “live” te schaken, zullen de leden hiervan uiteraard zo vlug en gedetailleerd mogelijk op de hoogte gebracht worden, en dit zal ook op de website gemeld worden.

Tot het zover is wensen we allen een goede gezondheid, en we hopen dat  iedereen er op zijn manier het beste van maakt, hoe moeilijk het soms ook is.

Lucas.